Lekki wóz strażacki dla OSP Kosina

Gmina Łańcut otrzyma 250 tys. zł na zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Kosina. Zarząd Województwa Podkarpackiego 29 października br. zatwierdził listę rankingową.

Reklama

Wniosek na zakup samochodu zajął 2 miejsce na liście rankingowej na Podkarpaciu (dotacje otrzyma 65 gmin). Więcej punktów otrzymała tylko gmina Krasiczyn. Szacowany koszt zakupu to 350 tys. zł, z czego 100 tys. zł będzie wkładem własnym gminy Łańcut. Planowany termin zakupu to rok 2020.

Wśród kryteriów branych pod uwagę w ocenie wniosku były m.in. stan techniczny wyposażenia jednostki, liczba wyjazdów w ciągu roku oraz liczba mieszkańców przypadająca na jeden samochód ratowniczo gaśniczy.

– Zgodnie z wymogami projektowymi można było aplikować wyłącznie na jednostki będące w KRSG. Ponadto patrząc na kryteria decydujące o punktacji Kosina miała największe szanse na pozyskanie samochodu. Jak pokazuje lista rankingowa wybór był trafny – mówi wójt Jakub Czarnota
Mamy świadomość, że zapotrzebowanie na nowe samochody dla OSP w gminie Łańcut jest duże. Będziemy czynić starania, by w kolejnych latach nadal pozyskiwać środki zewnętrzne na samochody. Inwestujemy w ten sposób w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję również Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przychylność dla takich zamierzeń – dodaje wójt.

UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz