Wicepremier Jacek Sasin z wizytą w łańcuckim szpitalu

 Wiceprezes Rady Ministrów i minister aktywów państwowych Jacek Sasin gościł dzisiaj, 21.11.br. w powiecie łańcuckim. Głównym celem spotkania z władzami powiatu  było zapoznanie się z sytuacją w zakresie opieki medycznej oraz wizytacja powiatowego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Wicepremier Jacek Sasin odwiedził m.in. nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy oddany do użytku z początkiem października br. oraz oddział kardiologiczny i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Reklama

  Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch zaprosił Wicepremiera Jacka Sasina, który w Łańcucie jest już po raz kolejny. Wspólnie z  przewodniczącym Rady Powiatu Łańcuckiego Markiem Ubermanem, starostą łańcukim Adamem Krzysztoniem, wicestarostą łańcuckim Barbarą Pilawą-Kraus, sekretarzem powiatu łańcuckiego Robertem Kochmanem zostali oprowadzeni przez prezesa “Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Łukasza Waisa, dyrektora ds. lecznictwa Józefa Szczęcha – lekarza oddziału kardiologicznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością Barbarę Ryznar naczelną pielęgniarkę.

  Nowy pawilon diagnostyczno – zabiegowy mieszczący wszystkie oddziały zabiegowe wraz z izbą przyjęć, zapleczem diagnostycznym i blokiem operacyjnym, którego  wartość  wyniosła  ponad 51 mln zł otrzymał, w ramach RPO  kwotę maksymalnego dofinansowania przewidzianą dla szpitali w województwie podkarpackim około 9,4 mln zł. Kwota 34,5 mln zł została zagwarantowana kredytem bankowym udzielonym przez BGK, który będzie spłacany przez najbliższe 22 lata. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu podjęta została przez Radę Powiatu Łańcuckiego uchwała o rok rocznym podnoszeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1,5 mln zł, z którego będą spłacane raty kredytu. Pozostałą kwotę ponad 7,3 mln zł wkładu własnego musiało wygospodarować “Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. Pozostałe koszty związane z kredytem w BGK też będą obciążały Spółkę, prowadzącą jedyny na terenie powiatu szpital i świadczącą wiele usług medycznych niezbędnych dla ponad 80 tys. społeczności powiatu łańcuckiego.

  Dzięki podjętym wspólnym działaniom Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego oraz Zarządu “Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. z początkiem października 2019 r. został oddany do użytku nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy, w którym znajdują się: Blok Operacyjny (z 3 salami pooperacyjnymi i salą powybudzeniową), 6-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziały szpitalne: Chirurgiczny, Urazowo-Ortopedyczny, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Pediatryczny. Na parterze budynku znajduje się Centralna Izba Przyjęć dla wszystkich oddziałów szpitala oraz pracownie: Endoskopii oraz  MR, RTG i TK.

Powiat Łańcucki

Fot. Anna Duda-Świerk i Robert Kochman

Post Author: Adam Kunysz