Gala wręczenia statuetek “AKTYWNY SENIOR 2019”

    24 listopada, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek dla laureatów konkursu „Aktywny Senior 2019”. Uroczystość była równocześnie okazją do złożenia życzeń seniorom, którzy 14 listopada obchodzili Ogólnopolski Dzień Seniora. To niezwykłe święto stało się w naszym mieście okazją do pokazania, jak ogromną wartość mają osoby, które pomimo zakończenia swojej aktywności zawodowej, nadal pracują na rzecz naszej małej ojczyzny, udzielając się społecznie, pomagając innym, będąc wzorem do naśladowania.

Reklama

    Doceniając ogromną pracę i zaangażowanie w życie społeczne Łańcuta naszych drogich seniorów, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek i  Społeczny Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta Adam Hadław zorganizowali konkurs „AKTYWNY SENIOR 2019”, mający na celu promowanie i nagradzanie szczególnej aktywności zawodowej i społecznej seniorów zamieszkujących Miasto Łańcut.

    Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: działalność zawodowa seniora, jej wpływ na otoczenie i dorobek oraz działalność społeczna, charytatywna, edukacyjna lub publiczna. Do konkursu zgłoszonych zostało jedenastu seniorów. Są to wspaniałe osoby, odznaczające się dobrym sercem, chęcią pomocy innym, ogromną aktywnością na rzecz lokalnego środowiska. W każdej z kategorii Kapituła Konkursowa mogła wybrać maksymalnie trzech laureatów. Spośród nominowanych wybranych zostało łącznie czterech seniorów; jeden w kategorii działalność zawodowa i trzech w kategorii działalność społeczna.

    Jednak sama nominacja to również ogromny zaszczyt i dostrzeżenie wspaniałych ludzi, dlatego też Burmistrz, Społeczny Rzecznik Seniorów oraz Pani Małgorzata Dankowska – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przed wręczeniem Statuetek, uhonorowali pamiątkowym dyplomem osoby wyróżnione nominacją. A byli to:

    Pani Maria Benc nominowana za aktywność w Domu Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie oraz Łańcuckim Uniwersytecie III Wieku, za działalność w życiu kulturalno-społecznym Łańcuta, za udział w projekcie „W dużych pokojach” oraz jeden z najpiękniejszych ogródków w naszym mieście.

Pani Irena Chmiel, która otrzymała nominację za swoją bogatą działalność w Łańcuckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, za przekazywanie swojej podróżniczej pasji innym seniorom, za organizację wielu przedsięwzięć oraz pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

    Pan Janusz Dobrzański wyróżniony nominacją za działalność społeczną w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna, za rozsławianie Łańcuta poprzez pełnienie społecznych Funkcji w organizacjach na terenie województwa podkarpackiego i całego kraju, takich jak: FSNT – NOT Rada w Rzeszowie, Oddział SIMP w Rzeszowie i Zarząd Główny SIMP w Warszawie, Rada Krajowa NOT w Warszawie, Makroregion SIMP Polski Południowo Wschodniej czy Podkarpacka Rada Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

    Pani Bronisława Herbert, działająca na rzecz pokrzywdzonych oraz osób uzależnionych.

    Pani Elżbieta Nowicka, nominowana za aktywną działalność w Łańcuckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz uczestnictwo w pracach Podkarpackich UTW, za skuteczne pozyskiwanie środków finansowych dla UTW poprzez pełną koordynację projektów unijnych, za działalność redakcyjną oraz czynne uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym Łańcuta.

    Pani Janina Reizer, czynna działaczka Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która przez wiele lat pełniła funkcję skarbnika stowarzyszenia. Pani Janina to także poetka i śpiewaczka chóru Cantabile, osoba na której pomoc i radę każdy może liczyć.

oraz

    Pani Zofia Węsierska – niezwykle prężnie działająca wolontariuszka Fundacji PRO SPE w Gruzji.

    Wręczając wyróżnienia Burmistrz podziękował seniorom za stałe uczestnictwo w życiu naszego Miasta, za piękną działalność, która nie ustępuje z końcem aktywności zawodowej, ale trwa nieprzerwanie do tej pory, dając nam przykład, jak pięknie można wieść całe nasze życie.

    Główną część uroczystości, wręczenie Statuetek “Aktywny Senior 2019” w poszczególnych kategoriach poprzedziła prezentacja filmików, przygotowanych przez TV Łańcut, prezentujących działalność poszczególnych laureatów.

    Oto nagrodzeni:

    Nagrodę „Aktywny Senior 2019” w kategorii działalność zawodowa otrzymał Pan Andrzej Reizer. 

W kategorii działalność społeczna konkursu „Aktywny Senior 2019” nagrodzone zostały trzy wybitne osoby:

    Pani Ludwika Napieralska, prężnie pracująca w Klubie Seniora działającego w dzielnicy Łańcut – Podzwierzyniec.

Pan Jan Magoń, długoletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Łańcut – Przedmieście

oraz Pani Józefa Kogut, która od trzydziestu już lat aktywnie działa w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Łańcucie, której ogromne serce, dobroć i chęć pomocy innym powinny być dla nas wszystkich wzorem.

    Część artystyczną gali uświetniył występy Zespołu Tanecznego Rytm oraz Zespołu Tańca Estradowego Ekrol, które zaprezentowały swoje układy dla licznie zgromadzonej publiczności.

    Serdecznie gratulujemy zarówno wszystkim nominowanym, jak i nagrodzonym.

UM Łańcut

 

 

Post Author: Adam Kunysz