Kolejna inwestycja drogowa w gminie Łańcut

   Dzisiaj wójt Jakub Czarnota podpisał z firmą STRABAG sp. z  o.o.  umowę na rozbudowę drogi Głuchów–Pastwiska i przekazał wykonawcy plac budowy.  Wartość kontraktu to 6,7 mln złotych.  Jest to największa kwotowo inwestycja realizowana przez gminę Łańcut w ostatnich latach.  

Reklama

  Mieszkańcy nowo powstającego osiedla zyskają prawie 2 km drogi asfaltowej. W ramach inwestycji powstanie również chodnik po dwóch stronach drogi, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie uliczne, zjazdy publiczne i indywidualne oraz odwodnienie drogi.

  Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 4 mln zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest wiosną 2021 r.

   – Dzięki środkom zewnętrznym możemy realizować duże inwestycje drogowe, poprawiające bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną gminy Łańcut. Liczymy na to, że budowa drogi na Pastwiskach przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Głuchowie.  Gmina dysponuje w tej części sołectwa działkami pod zabudowę mieszkaniową, zainteresowanie tymi terenami rośnie, co bardzo nas cieszy. Sama inwestycja jest bardzo dużym przedsięwzięciem, które będzie realizowane do wiosny 2021 r.  – mówi wójt Jakub  Czarnota.

UG Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz