Dom Dziennej Opieki dla Seniorów otwarto na Podzwierzyńcu

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. zrealizowało projekt pn.: Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki dla Seniorów w Łańcuciedofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w wysokości 1 892 589,60 zł w ramach osi  VIII Integracja społeczna, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 25 listopada 2019 r. miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia nowych pomieszczeń DDO dla Seniorów na piętrze budynku przy ul. Podzwierzyniec 74A w Łańcucie. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 994 652 zł.

Reklama

  Już od początku tego roku 24 seniorów, którzy złożyli wniosek i spełnili kryteria m.in.: ukończyli 65 lat i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogło korzystać przez pięć dni od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie z tej formy wsparcia zorganizowanej przez Centrum Medyczne w Łańcucie. Dzienny Dom Opieki dla Seniorów zapewnia posiłki (śniadania i obiady), podopieczni objęci są specjalistyczną opieką terapeutyczną (prawnik, psycholog, logopeda, pedagog) i rehabilitacyjną, biorą udział w zajęciach artystycznych, edukacyjnych, społeczno-kulturowych oraz sportowo-rekreacyjnych, które są dostosowane do ich możliwości, pozytywnie wpływają na poprawę samodzielności oraz aktywizację fizyczną i społeczną. Jak informuje Beata Molenda Dyrektor DDO dla Seniorów – organizujemy spotkania, pogadanki i warsztaty tematyczne, jednodniowe wycieczki oraz wyjścia do kina, muzeum czy parku, uroczyście obchodzimy też święta państwowe i kościelne. Szczegółowe informacje na www.cm-lancut.pl serdecznie zapraszamy seniorów z terenu powiatu łańcuckiego, którzy są w podeszłym wieku i ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dla naszych podopiecznych zapewniamy też transport z miejsca zamieszkania do Domu Seniora i z powrotem.

  Ks. Tadeusz Kocór proboszcz łańcuckiej fary poświęcił pomieszczenia Dziennego Domu Opieki dla Seniorów Łańcut-Podzwierzyniec takie jak: pokój pobytu dziennego/jadalnia, pokój terapii indywidualnej/fizjoterapia, kuchnia, pokój pobytu dziennego z telewizorem/ jadalnia, pokój rehabilitacji ruchowej z lustrami, pokój wypoczynkowy/terapii indywidualnej, sala szkoleń personelu, pokój biurowy/pokój dyrektora, a także szatnię i pomieszczenia socjalne dla pracowników.

  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń podczas uroczystości wyraził zadowolenie, że Zarząd Centrum Medycznego w Łańcucie zagospodarował nabyty od Miasta Łańcuta budynek przylegający do Filii MDK w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 74A. Od początku roku stacjonuje tam zespół ratowników medycznych wraz z trzecią pozyskaną karetką ratunkową, która obsługuje za przejazdem kolejowym głównie północną część powiatu łańcuckiego. Od połowy stycznia 2020 r. na parterze tego budynku rozpoczną pracę lekarze POZ, którzy zapraszają do siebie chętnych pacjentów, nie tylko seniorów. Te różne formy działalności medycznej prowadzonej przez „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. są możliwe dzięki podjętej 27 maja 2014 r. uchwale Rady Powiatu Łańcuckiego, która pozwoliła bezprzetargowo nabyć przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego, zabudowaną nieruchomość w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 74A.

  Wśród zaproszonych gości byli: Halina Golec Radna Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego i starosta Adam Krzysztoń, ks. Tadeusz Kocór proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, Kierownik Filii MDK Łańcut-Podzwierzyniec Dorota Chudzik Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta. „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Zarządu Łukasz Wais, Dyrektor ds. Lecznictwa lek. med. Józef Szczęch, Dyrektor ds. Ekonomicznych Urszula Trojnar, Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Adam Fryń, Kierownik Działu Organizacyjnego Agata Panek, Naczelna Pielęgniarka Barbara Ryznar Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i ks. Rafał Borcz kapelan Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie i inni pracownicy. Byli też Członkowie Rady Nadzorczej przewodniczący Kazimierz Górecki, wiceprzewodnicząca Małgorzata Wąsacz i sekretarz Robert Kochman. Zaproszeni goście mogli zobaczyć program artystyczny przygotowany przez podopiecznych DDO dla Seniorów i wspólnie śpiewać przy akompaniamencie akordeonu.

Tekst i fot. Robert Kochman

 

 

Post Author: Adam Kunysz