Kształcenie zawodowe priorytetem samorządu Powiatu Łańcuckiego

   2 grudnia br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie został podpisany list intencyjny pomiędzy: Podkarpacką Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie a Zespołem Szkół Technicznych oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie.

Reklama

 List dotyczy stałej współpracy w zakresie kształtowania treści nauczania teoretycznego i praktycznego, organizowania wspólnych szkoleń i wydarzeń naukowych oraz promocję kierunku budowlanego na terenie powiatu łańcuckiego.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz