Łańcut przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom

        Zgodnie z obietnicami, które Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek złożył w programie wyborczym w minionym roku, Rada Miasta Łańcuta, na Sesji w dniu 19 listopada  br. podjęła szereg uchwał gospodarczych, wprowadzających korzystne zmiany dla mieszkańców Łańcuta, przedsiębiorców i inwestorów, m.in. poprzez wprowadzenie ulg dla przewoźników czy obniżenie podatków.

Reklama

       Problem komunikacji miejskiej w Łańcucie, a w zasadzie jej braku, był często poruszany przez mieszkańców. Burmistrz odpowiadając na liczne apele, podjął prace w celu uruchomienia autobusowej linii miejskiej, która kursować będzie 10-kilometrową trasą Podzwierzyniec – Grabskie. To tylko pierwszy krok zmierzający do rozwoju komunikacji na terenie Miasta.

      Teraz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników, Rada Miasta zniosła opłatę za korzystanie z Centrum Komunikacji zlokalizowanym przy ul. Kościuszki oraz zniosła opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Miasta Łańcuta. Uchwały te w przyszłości spowodują przeniesienie ciężaru ruchu autobusowego z Placu Cetnarskiego na Centrum Komunikacji, jak również zatrzymywanie się przez przewoźników na wszystkich przystankach. Jest to także ogromna szansa na rozwój nowych linii komunikacji autobusowej.

       Sprawnie działająca komunikacja miejska to ogromne ułatwienie dla mieszkańców oraz zachęta dla tych, którzy szukają nowego miejsca zamieszkania. Łańcut będzie atrakcyjny dla nowych mieszkańców również dzięki Uchwale XVIII/118/2019, na mocy której Rada Miasta wprowadziła ulgi dla nowo zameldowanych na pobyt stały mieszkańców, w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 1-ego roku i obniżenia o 50% przez okres dwóch kolejnych, za nowo wybudowane lub nowo zakupione budynki mieszkalne, dotyczy to także mieszkań.

        Także nowi inwestorzy w Łańcucie mogą liczyć na znaczne ulgi w postaci czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Podjęta na  sesji uchwała przewiduje zwolnienie z podatku za budynki oraz budowle lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, które są nowymi inwestycjami. W pierwszym roku przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w wysokości 100%, a w kolejnych latach w wysokości 50% zwolnienia od podatku od nieruchomości. Uzyskanie prawa do odpowiednio 2-letniego, 3-letniego, 5-letniego czy 10-letniego zwolnienia, obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych i utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

         Łańcut staje się przyjazny również dla przedsiębiorców z branży transportowej. Burmistrz zaproponował bowiem Radnym obniżenie podatku od środków transportowych do poziomu jednego z najniższych w kraju. W konsekwencji podjęto uchwałę, która ma na celu przyciągnięcie do naszego miasta nowych podatników, a co za tym idzie przynieść dodatkowe dochody budżetowe z tytułu podatku od środków transportowych.

         Podjęte uchwały na sesji, która odbyła się w rocznicę objęcia przez Burmistrza urzędu, podkreśliły jeden z ważniejszych kierunków, w jakim ma zmierzać Łańcut w najbliższych latach. Władze Miasta stawiają na samorząd przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz otwarty dla tych, którzy w przyszłości będą chcieli tutaj mieszkać i inwestować.

AGNIESZKA  KUŹNIAR

        

 

Post Author: Adam Kunysz