Remonty kolejnych dróg w Cierpiszu i Handzlówce

   11 grudnia wójt gminy Łańcut podpisał umowę z wykonawcą na remont dróg Handzlówka – Husów (Doły) i Cierpisz – Wola Rafałowska.

Reklama

   W Handzlówce wyremontowana zostanie droga na długości 2,377 km. Umocnione zostaną pobocza i poprawiona będzie nawierzchnia. W tym celu przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej. Na poboczach przewidziano wykonanie warstwy kruszywa łamanego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie falistym. Na odcinku remontu drogi przewidziano odbudowę istniejących zjazdów. Całkowity koszt remontu wyniesie ok. 900 tys. zł, z czego ponad 630 tys. to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

   W Cierpiszu remont obejmie 0,955 km drogi.  Poprawiona zostanie również nawierzchnia i umocnione pobocza. Koszt prac wyniesie ponad 273 tys. zł. Fundusz Dróg Samorządowych dołoży 191, 4 tys. zł.

  – Ogłoszenie przetargu w tym roku z terminem realizacji na rok przyszły to rozwiązanie korzystne dla gminy. W wyniku przetargu uzyskaliśmy cenę dużo niższą od kosztorysu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczymy na inne ważne zadania – mówi wójt Jakub Czarnota.

  Wójt podkreśla, że Urząd Gminy cały czas pracuje nad możliwościami pozyskania kolejnych dotacji.  – Nasze kolejne wnioski o dofinansowania czekają na rozstrzygnięcie.  Opracowujemy też dokumentację na kolejne inwestycje drogowe oczekiwane przez mieszkańców – mówi Jakub Czarnota .

  Wykonawcą obu inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie, które podczas podpisywania umowy reprezentował wiceprezes Franciszek Kosiorowski. W styczniu mają rozpocząć się prace przygotowawcze. Zakończenie remontów planowane jest na czerwiec 2020 roku. Przy podpisaniu umowy z wykonawcą obecni byli także radny gminy Marcin Kisała, sołtys Cierpisza Beata Lew oraz sołtys Handzlówki Anna Kluz.

Tekst i fot. BERNADETA BRÓŻ

 

Post Author: Adam Kunysz