Rekordowy budżet gminy Łańcut

Wczoraj, 30 bm. Rada Gminy Łańcut przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok. Dochody i wydatki  przyszłorocznego budżetu po raz pierwszy w historii gminy przekroczą 100 mln zł. Dochody szacowane są na 110 mln zł, wydatki będą o ok. 6 mln zł wyższe.

Reklama

   Najwięcej środków gmina przeznaczy na oświatę i wychowanie – tj. ponad 41 mln zł (35% wszystkich wydatków). W te koszty wliczają się m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, bieżące utrzymanie obiektów oraz zadania statutowe. Niewiele mniej bo 36,2 mln zł przeznaczone zostanie na pomoc społeczną i rodzinę (31%) z czego wypłacone zostaną świadczenia rodzinne, zasiłki, itp. Utrzymanie, remonty i inwestycje drogowe będą kosztować gminę ponad 9,5 mln zł (8%), a wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 10,4 mln (9%). Pozostałe wydatki to administracja publiczna 6,9 mln zł, sport 6,3 mln zł, kultura 2,5 mln zł, gospodarka mieszkaniowa 742 tys. zł oraz inne 2,2 mln zł.

   Najważniejsze inwestycje planowane w 2020 r.(kwoty zabezpieczone w budżecie) to: projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Albigowa – Handzlówka 200 tys. zł – dotacja dla powiatu, ciąg dalszy rozbudowy drogi „Ziajówka” w Wysokiej – 3,6 mln zł (inwestycja dofinansowana), rewitalizacja basenu w Wysokiej, Ośrodka Zdrowia w Kosinie oraz Parku Magrysia w Handzlówce – 4,9 mln zł (inwestycja dofinansowana), rozbudowa drogi „Głuchów – Pastwiska” w Głuchowie – 4,09 mln zł (inwestycja dofinansowana), budowa sceny plenerowej i zagospodarowanie terenu w Soninie – 363,3 tys. (inwestycja dofinansowana), wykonanie projektów budowy dróg publicznych od przystanku PKP i od drogi Nr 94 do granic w Głuchowie –70 tys. zł, ciąg dalszy budowy boisk wielofunkcyjnych (Albigowa, Cierpisz, Handzlówka) (inwestycja dofinansowana) – 942 tys. zł.

Ponadto w budżecie znalazły się mniejsze inwestycje jak projekty oraz budowa linii oświetlenia drogowego, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projekt ochrony strefy wód podziemnych, remonty drogowe i inne.

– Większość zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie będzie finansowana przy współudziale środków zewnętrznych. Liczymy na to, że w trakcie roku uda nam się zwiększyć liczbę inwestycji ujętych w budżecie. Czekamy na rozstrzygnięcie trwających konkursów. Urząd Gminy pracuje nad kolejnymi wnioskami.

Musimy też mieć świadomość, że subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa koszty prowadzenia szkół i przedszkoli. Dlatego w nadchodzącym roku konieczne będą zmiany w oświacie. Od tego będzie zależała kondycja finansowa gminy. Zależy nam na tym, by gmina się rozwijała i stąd potrzeba szukania środków na inwestycje – mówi wójt Jakub Czarnota

UG  Łańcut

Post Author: Adam Kunysz