Spotkanie opłatkowe łańcuckich seniorów

   W miniony czwartek, 9 stycznia br. na tradycyjnym, noworocznym  opłatku  w Miejskim Domu Kultury spotkali się członkowie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi seniorów, których powitała kanclerz UTW Zofia Skoczylak, byli: burmistrz miasta Rafał Kumek, wicestarosta powiatu Barbara Pilawa Kraus, ks. Tadeusz Kocór proboszcz Parafii św. Stanisława, Społeczny Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta Adam Hadław i gospodarz obiektu dyrektor MDK Andrzej Piechowski.

Reklama

   Jak co roku spotkanie uświetniła bogata część artystyczna. Uniwersytecki Chór „Cantabile” pod kierownictwem Otylii Piechowskiej zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, a Grupa Żywego Słowa – tradycyjne Jasełka. Ks. proboszcz T. Kocór pobłogosławił opłatki, którymi obecni na spotkaniu goście przy dźwiękach kolęd w wykonaniu trębacza Bolesława Brodziaka przełamali się, składając sobie i wszystkim zebranym noworoczne życzenia.

Tekst i zdjęcia: ADAM KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz