1,2 mln złotych na żłobki w Kraczkowej i Kosinie

   23 stycznia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu Maluch + 2020. Na liście projektów do dofinansowania znalazła się również oferta konkursowa złożona przez gminę Łańcut. Zadanie obejmować będzie utworzenie żłobków w Kosinie (17 miejsc) i Kraczkowej (dwadzieścia miejsc). Wygląda na to, że Kosina będzie jedną z nielicznych miejscowości na Podkarpaciu, gdzie środki zewnętrzne pozwolą nie tylko zaadaptować obiekt, ale również prowadzić placówkę w czasie trwania projektu.

Reklama

   Kosina pod koniec 2019 r. otrzymała już jedno dofinansowanie z RPO WP na rozwój opieki żłobkowej. Dzięki temu środki z tego projektu przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz koszty utrzymania żłobka (wynagrodzenie personelu, media, catering, środki czystości itp.). Zagospodarowanie terenu wokół żłobka wykonane zostanie natomiast w ramach „Kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF”

   W ramach zadania obiekty starych przedszkoli w Kosinie i Kraczkowej zostaną dostosowane do potrzeb opieki żłobkowej. Wykonana zostanie przebudowa obiektów oraz zewnętrzne place zabaw. W Kraczkowej dodatkowo dostarczone zostanie wyposażenie oraz zagospodarowane otoczenie żłobka.

   – Tempo rozwoju gminy Łańcut oraz jakość usług publicznych świadczonych przez nasze jednostki budżetowe na rzecz mieszkańców, zależy w dużym stopniu od skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Od ubiegłego czwartku wiemy, że mamy ponad 1,2 mln zł rządowego wsparcia na utworzenie żłobków w Kraczkowej i Kosinie oraz blisko milion złotych wsparcia ze środków UE na prowadzenie żłobka w Kosinie. To oznacza, że na opiekę nad najmłodszymi mamy już ponad dwa miliony złotych ze środków zewnętrznych – mówi wójt Jakub Czarnota.

KWOTY POZYSKANE PRZEZ GMINĘ ŁAŃCUT NA ROZWÓJ ŻŁOBKÓW:

Program Maluch +

Całość inwestycji (Kosina i Kraczkowa) – 1 540 000 zł

Dofinansowanie (Kosina i Kraczkowa) – 1 221 000 zł

Program RPO:

Dofinansowanie (Kosina) – 981 000 zł

Całość inwestycji (Kosina) – 1 154 000 zł

UG Łańcut

 

 

Post Author: Adam Kunysz