Dobre tempo prac przy rozbudowie tzw. obwodnicy Łańcuta

    Pomimo obowiązującej przerwy zimowej, która trwa na kontraktach od 15 grudnia do 15 marca, wykonawca realizujący rozbudowę DK94 Łańcut – Głuchów wykorzystuje dobrą pogodę i prowadzi roboty zasadnicze w zakresie, w jakim pozwalają na to warunki atmosferyczne. Na budowie tzw.  obwodnicy Łańcuta, prace prowadzone są na całym odcinku i we wszystkich branżach, w tym m.in. wykonywane są nasypy, wykopy, warstwa mrozoochronna oraz podbudowa pomocnicza.

Reklama

    W zakresie branży mostowej trwają prace na moście na rzecze Sawa: konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w obudowie z elementów drobnowymiarowych, zasypywanie wykopów w obrębie ław fundamentowych, wykonywanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej “na zimno”. Na budowie trwa także m.in. montaż wpustów kanalizacji deszczowej, wykonywanie zasypki gazociągu w/c DN 400 czy też spawanie i montaż rur gazociągu w/c DN 400.

    Wcześniej, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, w ramach robót przygotowawczych wykonano:  usunięcia drzew i krzewów  wraz z porządkowaniem terenu, zdjęcia warstwy humusu, rozbiórki nawierzchni, roboty związane z  przełożeniem ruchu –  przygotowanie terenu pod objazdy, przygotowanie platform roboczych pod wzmocnienie podłoża gruntowego, przygotowanie terenów pod skład materiałów, inwentaryzacje budynków i dróg, inwentaryzacje terenów pod planowany gazociąg, prace przygotowawcze pod przebudowę infrastruktury – spisywanie protokołów z właścicielami nieruchomości, związanych z czasowym ich zajęciem, przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego, prowadzenie nadzoru środowiskowego, prowadzenie nadzoru archeologicznego. Zakończono także rozpoznanie saperskie i archeologiczne. Prace prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

GDDKiA

Fot. A.Kunysz

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz