Umowa na utworzenie żłobka w Kosinie podpisana

   W miniony piątek, 31 stycznia br., w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota podpisał umowę o dofinansowanie utworzenia opieki żłobkowej w Kosinie. Żłobek rozpocznie funkcjonowanie w IV kwartale 2020 r.

Reklama

   Celem głównym projektu jest nie tylko zapewnienie opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy, ale przede wszystkim stworzenie warunków do powrotu na rynek pracy 17 osobom w wieku aktywności zawodowej. Szczególnie chodzi o młode mamy, które zostały wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobek pomoże także rodzicom powracającym na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.

   W ramach umowy zostanie wykonana przebudowa budynku starego przedszkola w celu dostosowania obiektu do funkcjonowania żłobka dla 17 dzieci. Zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, murowe, tynki i malowanie. Zakupione zostanie również  wyposażenie m.in. leżaki, szafki, łóżeczka, materace, krzesełka, stoliki, zabawki, wyposażenie kuchni oraz szafki szatniowe. Gmina dzięki pozyskanym środkom sfinansuje znaczną część kosztów prowadzenia żłobka w okresie realizacji projektu.

   Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rozwój opieki żłobkowej to 981 tys. zł, a całkowita wartość inwestycji to prawie 1,2 mln zł.

   Przy podpisaniu umowy obecni byli Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tomasz Czop – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wiktor Skoczyński – skarbnik Gminy oraz Katarzyna Bujak, Ireneusz Tarała i Grzegorz Szacki – radni z Kosiny.

  – Koszty utworzenia pierwszego w Gminie Łańcut żłobka zostaną dodatkowo obniżone dzięki innym środkom pozyskanym z zewnątrz. Umożliwi to otrzymane dofinansowanie z programu Maluch + oraz projekt realizowany w ramach „Kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF”, dzięki któremu zostanie zagospodarowany teren wokół żłobka – mówi wójt Jakub Czarnota.

   Stanisław Kruczek odpowiedzialny za RPO WP podkreślił, że współpraca pomiędzy województwem układa się dobrze i przynosi coraz lepsze efekty. Doceniam zaangażowanie Gminy Łańcut. We wszystkich działaniach służących mieszkańcom wójt oraz Urząd Gminy mogą liczyć na wsparcie samorządu województwa – mówił Stanisław Kruczek.

   Informacja o planowanym naborze ukaże się na stronie internetowej Gminy Łańcut, na profilu społecznościowym facebook oraz w przedszkolach i szkołach.

UG  Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz