Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dzisiaj na stronie internetowej Urzędu Miasta opublikowana została informacja dotycząca zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej przytaczamy w całości jej treść:

Reklama

W związku z podjęciem w dniu 29 stycznia 2020 r. przez Radę Miasta Łańcuta uchwały nr XXII/145/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą nr XXIII/150/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. informujemy, że od 1 marca 2020 r. ulega zmianie metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (dotychczas obowiązywała metoda od gospodarstwa domowego). Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowej metody wynoszą:

gdy na nieruchomość zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 21,00 zł od osoby miesięcznie 

– gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 18,00 zł od osoby miesięcznie    

W związku ze zmianą metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji przez nieruchomości zamieszkałe przez 6 i więcej osób
w terminie do 31 marca 2020 r.
 Deklaracja winna być złożona na nowych drukach, obowiązujących na podstawie uchwały nr XXIII/151/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/2016 Rady Miasta Łańcuta  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta.

Nowe druki deklaracji będą udostępnione na stronie internetowej www.lancut.pl w zakładce  DLA MIESZKAŃCA – System Gospodarowania  Odpadami, na stronie internetowej lancut.biuletyn.net w zakładce KARTY USŁUG URZĘDU – Biuro Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, pok. nr 11. 

UM Łańcut

Post Author: Adam Kunysz