Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

   Wczoraj,  5 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Wicestarosta Łańcucki  Barbara Pilawa-Kraus. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Burmistrz Miasta Łańcuta, Wójtowie Gmin, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie oraz Dyrektorzy Powiatowych Jednostek Organizacyjnych.  Spotkanie poświęcone zostało omówieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z wystąpieniem przypadku choroby COVID-19 na terenie Polski.

Reklama

   W trakcie spotkania Anna Skóra – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łańcucie omówiła działania podejmowane przez Powiatową Inspekcję Sanitarną w Łańcucie oraz przedstawiła komunikaty i rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące zapobiegania i ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Głos zabrał również  Łukasz Wais – prezes Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., który omówił działania poodejmowane przez szpital w związku z występującym zagrożeniem. Należy podkreślić, że na dzień 5 marca br. na terenie województwa podkarpackiego nie potwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem  SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.  

   Jeszcze raz zwracamy się z apelem o zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem, czy jak zapobiegać zakażeniu. Dodatkowo na stronie internetowej Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego https://wsse.rzeszow.pl/ można śledzić aktualne komunikaty dotyczące osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz