„Wszystkie śmieci nasze są” – dotacja na projekt edukacyjny stowarzyszenia „Aktywny Senior”

   Dzisiaj przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Gminy Łańcut „Aktywny senior” – Bogusława Falger oraz Maria Nowakowska podpisały w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację Kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich właściwej segregacji „Wszystkie śmieci nasze są”. Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Reklama

   Projekt przewiduje prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami (zapobieganie, segregacja) skierowanej do placówek oświatowych, kulturalnych oraz dla mieszkańców Gminy Łańcut. W ramach zadania odbędą się konkursy z nagrodami, nakręcony zostanie spot z udziałem mieszkańców oraz zakupione zostaną specjalne kosze do segregacji odpadów, które trafią do wszystkich placówek kulturalnych i oświatowych. Przedszkola oraz świetlice szkolne otrzymają dodatkowo gry logiczne „Segregowanie śmieci”, a na zakończenie projektu odbędzie się pokaz mody recyklingowej „Eko Fashion”.

   Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 54 135,02 zł, a całkowita wartość projektu to 60 486,05 zł. Realizacja projektu rozpocznie się już we wrześniu br. a zakończy w lipcu 2021 r.

   W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisał Stanisław Kruczek. Przy podpisaniu umowy obecny był również wójt Jakub Czarnota. – Prawidłowa segregacja odpadów to proces, którego wszyscy powinniśmy się uczyć. Im szybciej naukę rozpoczniemy tym lepiej dla nas i środowiska. Dlatego projekt adresujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży naszej gminy. Dziękuję też stowarzyszeniu “Aktywny Senior”, że podejmie się realizacji zadania. Ochrona środowiska wymaga zaangażowania i współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Tak będzie również w tym przypadku – mówi Jakub Czarnota wójt gminy Łańcut 

Urząd Gminy Łańcut

Post Author: Adam Kunysz