Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

   9 marca 2020 r. na zaproszenie posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha oraz starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia, na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, przybyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich powiatu łańcuckiego.

Reklama

   Uroczystość była okazją do złożenia  podziękowań paniom zrzeszonym w KGW za promowanie kultury i tradycji ziemi łańcuckiej, które złożyli Kazimierz Gołojuch i wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus. W swych wypowiedziach podkreślili rolę i zaangażowanie pań w życiu lokalnej społeczności.
Spotkanie uświetnił zespół TMR BAND z wokalistkami Wiktorią Curzytek i Kamilą Konieczny (pedagogiem w ZST) działający przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.

   W spotkaniu wzięły również udział panie: Janina Kuźniar-przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie, Zofia Rzepka-przewodnicząca powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Łańcucie, Janina Kamińska-zastępca dyrektora PODR w Boguchwale, Maria Tarała – kierownik łańcuckiego oddziału ARiMR w Łańcucie oraz Katarzyna Świętoniowska – zastępca kierownika łańcuckiego oddziału ARiMR w Łańcucie.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz