W Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie powstanie Muzeum Polskiej Kultury Leśnej?

   Pomysł oczywiście nie jest nowy, ale łańcuckie muzeum, które jest właścicielem pałacu, końcem lutego rozpoczęło w tej sprawie konsultacje społeczne.

Reklama

   Spotkanie konsultacyjne odbyło się w muzeum, można też jeszcze wypełnić specjalną ankietę umieszczoną na stronie internetowej tej instytucji. Jak można tam też przeczytać, celem ankiety jest m.in.: „zweryfikowanie zapotrzebowania na przebudowę budynku i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Mysliwskim w Julinie (…)”.

   Ankieta posłuży przy opracowaniu projektu pod nazwą „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR-KA V”.

   Przymiarki do utworzenia w Pałacu Myśliwskim Muzeum Polskiej Kultury Leśnej mają już swoją historię. Jeszcze np. w 2017 r. łańcuckie muzeum zleciło i wybrało wykonawcę dokumentacji projektowej przyszłych prac remontowo-konserwatorskich. Kosztowała nieco ponad 241 tys. zł. Przetarg wygrała wówczas jedna z kieleckich pracowni projektowych.

    Już wówczas w dokumentacji przetargowej muzeum nakreśliło w miarę szczegółową koncepcję przyszłej placówki, skupiającej się w swej działalności m.in. na dworskiej tradycji myśliwskiej. Jak podkreślono, Muzeum Polskiej Kultury Leśnej ma prowadzić przede wszystkim działalność archiwistyczno-badawczą oraz konferencyjną.

    Wśród założeń merytorycznych koncepcji utworzenia placówki znalazły się np.: zrekonstruowanie wyposażenia ruchomego oraz aranżacja wnętrz historycznych pałacu myśliwskiego – holu, salonu, jadalni w oparciu o zachowane materiały archiwalne i ikonografię historyczną; rekonstrukcję ekspozycji trofeów we wnętrzach i na elewacjach pałacu (…); cyfrową rekonstrukcję księgozbioru julińskiego w oparciu o inwentarz wraz z gromadzeniem w zachowanym w oryginalnym wnętrzu biblioteki i szafach dawnej oraz współczesnej literatury dotyczącej leśnictwa oraz łowiectwa.

    Przyszła placówka w ogóle będzie mieć za zadanie gromadzenie i cyfrową obróbkę jak największej liczby zbiorów poświęconych tradycji i zwyczajom dawnej kultury myśliwskiej – od obowiązków ówczesnej służby leśnej, przez rodzaje polowań po towarzyszące im myśliwskie zwyczaje (ubiory myśliwskie, muzyka leśna, stara i współczesna kuchnia myśliwska).

    Sam pałac, gruntownie odnowiony, podzielony miałby zostać na kilka „części”, pełniących określone funkcje. Byłaby więc i taka – nazwijmy ją może – konwencjonalna ekspozycja muzealna, i muzeum multimedialne, biblioteka leśno-łowiecka i wreszcie pracownie naukowo-archiwistyczne.

   Zespół Pałacowo-Parkowy w Julinie należy do bardzo nielicznej grupy, zachowanej do dziś, starych drewnianych zespołów myśliwskich w Polsce.

  Pałac myśliwski zbudował II ordynat łańcucki Alfred Potocki, a całą inwestycję zakończono w 1880 r. W skład założenia wchodzą: pałacyk myśliwski, służbówka zwana „dyrektorówką” lub „adiunktówką”, budynek kuchni i lodownia.

    Pałacyk zbudowany jest w stylu tyrolsko-szwajcarskim z modrzewiowych płazów. Ściany nie są szalowane, a tylko narożniki odeskowane pionowo. Wzniesiony został na rzucie zbliżonym do litery „T”. Częściowo dwukondygnacyjny, w części północnej i południowej parterowy, nakryty jest dachem o skomplikowanej formie, złożonym z kilku dachów dwuspadowych nad poszczególnymi członami budynku. W dachu dekoracyjne kominy i wieżyczka-belweder.

   Zachowała się bogata dekoracja architektoniczna: ażurowe obramowania okien i drzwi, naczółki okienne, ozdobne szczyty, balkony, balustrady i okapy dachowe. Wewnątrz bogaty wystrój: stolarka okienna i drzwiowa, boazerie, ozdobne stropy, piece i kominki, kute balustrady oraz szafy biblioteczne.

Gospodarka Podkarpacka.pl

Fot. Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz