Nowe zasady uczestnictwa w Mszach Świętych

   W związku zaistniałą sytuacją i podanymi w dniu 24. marca br., nowymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi uczestnictwa wiernych w wydarzeniach o charakterze religijnym, Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie  informuje na swojej stronie internetowej o nowych zasadach uczestnictwa w Mszach Świętych.

  • W dni powszednie we Mszach Świętych o godz. 6.15, 7.00, 7.30 i 18.00 mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencję mszalną w liczbie do 5 osób.
  • W niedziele na wszystkich Mszach Świętych obowiązywać będą zasady podane powyżej.
  • W Mszach Świętych obrzędowych (tj. pogrzeby i chrzty) oraz Adoracjach Najświętszego Sakramentu może uczestniczyć do 5 osób.
  • Udzielanie sakramentu chrztu będzie miało miejsce po ustaniu epidemii
  • Nie będzie odwiedzin chorych w pierwszy piątek miesiąca.
  • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywać się będą wyłącznie przy udziale kapłanów, dla wiernych będą one transmitowane w piątek o godz. 8.00; 16.30 (dla dzieci) 17.30 i w niedzielę Gorzkich Żali o godz. 17.00.
  • Prosimy, aby do odwołania wszelkie sprawy w Kancelarii Parafialnej (z wyjątkiem pogrzebów), załatwiać telefonicznie 17 225 28 73 
  • Zachęcamy w tych dniach do gorliwej modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej w łączności z kościołem parafialnym o godz. 20. 30. W chwili niepokoju, który zapanował na świecie potrzebujemy punktu oparcia, jakim jest Bóg. Podejmijmy zatem inicjatywę okazującą naszą wiarę.
  • Postarajmy się przy naszych oknach umieścić święty wizerunek jako znak postawy pełnej modlitwy i solidarności z bliźnimi.
  • Niech Jezus ukrzyżowany, obraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, Bożego Serca czy gromnica motywuje nas do jeszcze gorliwszej modlitwy ustanie epidemii, a dla wszystkich, którzy będą spoglądać w nasze okna, niech święte wizerunki staną się sygnałem od Bożej Opatrzności, która czuwa nad nami.

   Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń i zrozumienie. W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji zachęcamy do modlitewnej łączności, przyjmowania Komunii Świętej Duchowej oraz pozostanie w domach, co będzie przejawem miłości bliźniego i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Ponadto bardzo prosimy o przekazanie tej informacji innym, którzy nie mają dostępu do Internetu, w szczególności chodzi nam o osoby starsze i chore.

info: lancut.przemyska.pl

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz