Podkarpaccy strażacy przekazali respiratory dla Centrum Medycznego w Łańcucie

   Zgodnie z poleceniem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz w porozumieniu z wojewodą podkarpackim 30. marca br. podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec przekazał Centrum Medycznemu w Łańcucie 8 respiratorów będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych PSP naszego województwa.

Reklama

   Podkarpaccy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Od 9 marca strażacy pełnią dyżur w punktach kontrolnych na granicach z Ukrainą i Słowacją. Ich zadaniem jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę. W tym czasie wykonali pomiary u ponad 67000 podróżnych.

  Dodatkowo przy wybranych szpitalach w naszym regionie strażacy rozstawili namioty, które mogą pełnić funkcje polowych izb przyjęć.

   Strażacy ochotnicy ponad 160 razy dowozili żywność lub leki rodzinom objętym kwarantanną. W działania te zaangażowani są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy z ochotniczych straży pożarnych.

   W działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz pomoc objętym kwarantanną mieszkańcom naszego regionu zaangażowanych było ponad 1400 podkarpackich strażaków. Ich zadania mają charakter wspomagający działania innych służb.

Tekst i zdjęcie:  bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

 

Post Author: Adam Kunysz