Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Cetnarskiego i Słowackiego

 W najbliższy poniedziałek, 20. kwietnia br. planowane jest  rozpoczęcie prac budowlanych w ul. Słowackiego i Cetnarskiego. Polegać one będą na wymianie starych żeliwnych i ocynkowanych rur wodociągowych wraz z towarzyszącą im armaturą tj. zasuwami oraz hydrantami podziemnymi na nowe. Przebudowie poddana zostanie również stara betonowa kanalizacja, na nową z materiału PVC. Termin ich zakończenia wyznaczono na dzień 10 lipca 2020 r. Na ten czas zostanie uruchomiona tymczasowa organizacja ruchu.

Reklama

Na czas wyłączenia z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 ul. Cetnarskiego w Łańcucie wyznaczono następujące objazdy:
– z kierunku Leżajska i Sokołowa Młp. do Rzeszowa pojazdy o ciężarze do 6 ton drogą powiatową nr 1524R ul. 29 Listopada i ul. Skotnik, które są ograniczone do 6 ton ciężaru całkowitego;
– z kierunku Leżajska do Rzeszowa pojazdy o ciężarze powyżej 6 ton drogą wojewódzką nr 887 ul. Grunwaldzką i ul. Sikorskiego, drogą powiatową 1532R ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 94 ul. Armii Krajowej;
– z kierunku Sokołowa Młp. w kierunku Rzeszowa pojazdy o ciężarze powyżej 6 ton kierowane są drogami powiatowymi nr 1537R ul. Kardynała Wyszyńskiego, nr 1540R ul. Żeromskiego, nr 1536R ul. Kolejowa, drogą wojewódzką nr 887 ul. Grunwaldzka i ul. Sikorskiego oraz drogą powiatową nr 1532R ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 94 ul. Armii Krajowej;
– z kierunku ul. Polnej w kierunku Rzeszowa pojazdy o ciężarze powyżej 6 ton kierowane są drogami powiatowymi nr 1540R ul. Żeromskiego, nr 1536R ul. Kolejowa, drogą wojewódzką nr 887 ul. Grunwaldzka i ul. Sikorskiego oraz drogą powiatową nr 1532R ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 94 ul. Armii Krajowej;
– z kierunku Rzeszowa w kierunku Leżajska i Sokołowa Młp. pojazdy o ciężarze powyżej 5 ton kierowane są drogą krajową nr 94 ul. Armii Krajowej, drogą powiatową nr 1532R ul. Kościuszki, drogą wojewódzką nr 887 ul. Grunwaldzka i ul. Sikorskiego.
 

 

 

 
 

Post Author: Adam Kunysz