Nowe laptopy dla łańcuckich podstawówek

   Miasto Łańcut zakupiło 60 laptopów/ultrabooków dla czterech łańcuckich szkół podstawowych. Każda ze szkół otrzyma po 15 szt. laptopów, a  z zakupionego sprzętu będą mogli skorzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele placówek.Było to możliwe, dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto uzyskało w ramach projektu pn. „Zakup laptopów dla szkół podstawowych w Łańcucie” w ramach konkursu grantowego ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Reklama

   Projekt ukierunkowany jest na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych zmusiło do prowadzenia zajęć edukacyjnych w sposób zdalny. Niestety wielu uczniów nie posiada, bądź posiada niewystarczającą ilość (w przypadku rodzin wielodzietnych) sprzętu. Zakup pozwoli uczniom realizować podstawy programowe bezpiecznie, w swoich domach. Po zakończeniu epidemii i powrocie uczniów sprzęt nadal będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych.

   Wartość zadania to prawie 70 000 zł

   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

UM Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz