5 milionów złotych na drogi w Albigowej

   15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Wśród nich znalazły się dwie drogi z naszej gminy. W sumie na budowę drogi „Albigowa-Granice” oraz przebudowę drogi „Albigowa przez wieś” gmina Łańcut otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł. Całkowity koszt tych inwestycji to ponad 7,1 mln zł.

Reklama

   Budowa drogi „Albigowa – Granice” w Albigowej polegać będzie na budowie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 na długości 2,6 km. Na całej długości drogi wydzielona zostanie również droga rowerowa. Przy cmentarzu na długości 0,5 km wybudowany zostanie również chodnik, a na całości drogi zostaną utwardzone pobocza. Całkowita wartość zadania to 6 218 500,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie 4 352 950,00 zł. – Na temat potrzeby budowy tej drogi w Albigowej mówiono od lat. Przede wszystkim skróci dojazd z rejonu Granic do centrum wsi o 3 kilometry.  Poprawi się dostępność  i bezpieczeństwo na odcinku od Ośrodka Zdrowia do nowego cmentarza, co jest konieczne ponieważ ruch będzie tam z roku na rok coraz większy – wylicza Jakub Czarnota wójt gminy Łańcut.

   Wójt już na początku kadencji rozpoczął działania na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Na początku 2019 r. spotkał się z mieszkańcami Granic, gdzie nawet powołano społeczny komitet budowy drogi. – Szukaliśmy różnych możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia. Przyznanie dotacji to dopiero początek, przed nami kwestia regulacji gruntów, dopracowanie szczegółowych rozwiązań projektowych no i sama realizacja, która powinna zakończyć się w 2023 r.  Mieszkańcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość,  myślę że warto bo o drugą szansę na tak dużą dotację mogłoby być ciężko – mówi wójt Jakub Czarnota

   Znacznie szybciej niż budowa drogi z Albigowej do Markowej, będzie zrealizowana inna inwestycja czyli przebudowa drogi gminnej na odcinku od remizy Ochotniczej Straży Pożarnej do Pawilonu.  W wyniku przebudowy chodnik zostanie poszerzony do dwóch metrów, poprawi się nawierzchnia asfaltowa. Przydrożny rów zostanie pokryty kolektorem, zaś teren utwardzony, co pozwoli wygospodarować dodatkowe miejsca parkingowe. Poprawi się także bezpieczeństwo przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. 

   – Pod koniec kwietnia planujemy wprowadzić do budżetu pozyskane środki, zapewnić wkład własny i niezwłocznie przystąpić do przetargu na wybór wykonawców  na oba zadania. Będziemy też zabezpieczać środki na opracowanie dokumentacji pod kolejne wnioski o dotacje.  Mamy świadomość, że jeszcze ogrom pracy przed nami – mówi Jakub Czarnota 

   Gmina Łańcut od początku uruchomienia programu Funduszu Dróg Samorządowych  tj. jesieni 2018 r. pozyskała ok 12 mln złotych na rozbudowę dróg gminnych, co jest jednym z najlepszych wyników jeśli chodzi o gminy wiejskie na Podkarpaciu. Dzięki tym środkom są obecnie realizowane  zadania w Głuchowie, Wysokiej, Handzlówce oraz Cierpiszu.  

UG Łańcut

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz