Święto 10 Pułku Strzelców Konnych

   101 lat temu miało miejsce zdarzenie, które zapoczątkowało bohaterskie czyny 10 Pułku Strzelców Konnych na terenie Polski. 29 kwietnia 1919 roku I Szwadron, który został później przekształcony w dywizjon, a następnie w pułk, osiągnął pierwszą polską stację kolejową – Leszno Wielkopolskie. Dwa lata po tym zdarzeniu historia 10 Pułku Strzelców Konnych nierozerwalnie splata się z historią naszej miejscowości. To właśnie Łańcut został wyznaczony na miasto garnizonowe Pułku. To Łańcucianie dumni z tego, że mogą gościć u siebie polskich żołnierzy, ufundowali w 1923 roku, sztandar pułkowy, a w 1927 roku ustanowiono pułkową odznakę.

Reklama

   Bohaterskie czyny 10 PSK miały swoją kontynuację podczas zajęcia Zaolzia oraz kampanii wrześniowej 1939 roku, w trakcie której 10 Brygada Kawalerii, w której skład wszedł Pułk, walczyła na trasie od Myślenic po Lwów. Najbardziej bliskim dla nas wydarzeniem była obrona Łańcuta, która miała miejsce 9 września.

  Po obronie Lwowa Pułk zgodnie z rozkazem udał się na Węgry, gdzie rozpoczęła się jego wojenna wędrówka. Szlak bojowy 10 PSK prowadził przez Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie powstała I Polska Dywizja Pancerna; następnie przez pola Normandii, Belgii i Holandii aż do Niemiec. W 1947 r. Pułk został rozwiązany.

   My, jako mieszkańcy Łańcuta, możemy być dumni, że to właśnie tutaj, przez 18 lat, znajdował się macierzysty garnizon tych wielkich ludzi, że 81 lat temu bohatersko bronili naszej miejscowości przed wrogiem. Historia tamtych żołnierzy to również dzieje naszego miasta, dlatego to przede wszystkim my mamy obowiązek i honor kultywować tradycję bohaterstwa 10 Pułku Strzelców Konnych.

   Wczoraj, w dniu święta pułkowego, które zostało ustanowione na pamiątkę wkroczenia I Szwadronu do Polski, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek wraz z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych Barbarą Kiełb, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy 10 PSK znajdującą się na budynku szkoły. Dali tym samym przykład, że nawet w dzisiejszych czasach i obecnej sytuacji, która uniemożliwiła organizację uroczystości – pamiętamy i mamy prawdziwy powód do dumy, że nasza „Mała Ojczyzna” była świadkiem wielkich czynów i domem dla wielkich bohaterów.

UM Łańcut

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz