W poniedziałek gmina Łańcut otwiera przedszkola 

   11 maja, po blisko dwóch miesiącach przerwy, przedszkola publiczne gminy Łańcut oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wznawiają działalność. Placówki będą działać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie oddziału będzie uzależnione od ilości chętnych.

Reklama

   – Samorządy nie mają obowiązku otwierania tych placówek jednak mamy świadomość, że wielu rodziców nie ma możliwości na tak długi czas zapewnić opieki swoim dzieciom. Rząd zmniejsza obostrzenia tym samym uruchamiając kolejne zakłady pracy. Liczymy się z tym, że takich rodziców będzie coraz więcej – mówi wójt Jakub Czarnota.  Wójt zaznacza, że nie jest jeszcze przesądzone czy wszystkie przedszkola będą otwarte od poniedziałku. Są miejscowości, w których zainteresowanie przedszkolami jest na ten moment znikome. 

    Na dzień dzisiejszy nasze przedszkola oraz oddziały przedszkolne mogą przyjąć łącznie 413 dzieci. Jeśli w danej miejscowości braknie miejsc, istnieje również możliwość przyjęcia dziecka w innej placówce. Według zaleceń Ministerstwa Zdrowia pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz osób, które nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

   Dyrektorzy przedszkoli przygotowali już swoje placówki poprzez m.in. wyniesienie wszelkiego wyposażenia, które trudno zdezynfekować, zapewnienie płynów dezynfekujących oraz przeszkolenie personelu.

   W każdej placówce wprowadzone zostały zasady, które mają zapewnić bezpieczeństwo dla wychowawców i podopiecznych. Dzieci będą odbierane przy wejściu po zmierzeniu temperatury, nie będą myły zębów oraz będą używały jednorazowych kubków i ręczników. Wprowadzony został także zakaz przynoszenia zabawek.

   Z nowymi zasadami funkcjonowania przedszkoli oraz zarządzeniem wójta gminy Łańcut można zapoznać się na stronie:  

https://www.gminalancut.pl/aktualno%C5%9Bci/1166-zasady-bezpiecze%C5%84stwa-i-funkcjonowania-przedszkoli-od-11-maja-2020-r 

UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz