Boiska wielofunkcyjne i orliki otwarte od 15 maja

   Już 15 maja br. boiska wielofunkcyjne w Albigowej, Głuchowie i Soninie oraz Boiska „Orlik 2012” w Kosinie i Wysokiej zostaną udostępnione dla mieszkańców. Rezerwacji boisk dokonywać można telefonicznie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u opiekuna obiektu. Pozostałe boiska zostaną oddane do użytku po zakończeniu prac remontowych i budowlanych. 

Reklama

   W związku ze stanem epidemii w Polsce i zaleceniami Ministra Zdrowia,  Wójt Gminy Łańcut wprowadził  tymczasowe zarządzenie określające zasady korzystania z ww. obiektów, zgodnie z przepisami  organów administracji państwowej.  – Przy wejściu na obiekt i wyjściu z niego dezynfekujmy ręce dostępnym tam płynem. Liczba osób  mogących korzystać z boisk wielofunkcyjnych i Orlików obecnie wynosi 6 osób + 1 trener,  natomiast od 18 maja limit wzrośnie do 14 osób + 2 trenerów.  Mieszkańcy długo czekali na otwarcie naszych obiektów sportowych. Liczymy na to, że kolejne obostrzenia będą nadal znoszone   – mówi wójt Jakub Czarnota.

   Każdy obiekt przystosowany jest do gry w siatkówkę i koszykówkę. Dodatkowo na niektórych boiskach można zagrać także w piłkę ręczną, tenisa i mini piłkę nożną. Szczegółowe zasady korzystania z boisk można uzyskać w szkołach.  Treść zarządzenia regulującego zasady korzystania z boisk oraz wykaz dyscyplin sportowych, które można uprawiać na boiskach na www.gminalancut.pl

Gmina Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz