Rusza modernizacja basenu w Wysokiej

 

   Wójt Gminy Łańcut podpisał umowę z firmą „Grześki” z Dębicy na kompleksową rewitalizację basenu i terenu wokół niego. Obiekt będzie oddany do użytku w przyszłym roku. Będzie to kolejna ogólnodostępna atrakcja rekreacyjna gminy Łańcut.

Reklama

   Inwestycja polegać będzie na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku socjalnego, budowie nowego budynku zaplecza technologicznego, przebudowie niecki basenowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie otoczenia wraz z wykonaniem ogrodzenia. W niecce basenowej wykonane zostaną nowe okładziny, a głębokości dostosowane będą dla dzieci i dorosłych. Zamontowane zostaną także zjeżdżalnie, kurtyny wodne i armatki. Obiekt będzie posiadał własną instalację solarną i fotowoltaiczną.

   Koszt realizacji inwestycji to prawie 4,9 mln zł z czego ok. 50 proc. to środki zewnętrzne.

  – Basen od lat był nieczynny, a jego infrastruktura ulegała degradacji. Mieszkańcy często zwracali się do nas z pytaniami o możliwość ponownego otwarcia obiektu. Środki unijne dały nam tę możliwość. Liczymy na to, że już w przyszłym roku kąpielisko zapełni się – mówi wójt Jakub Czarnota.

   Na inwestycję gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt mamy możliwość zrealizować dzięki przynależności do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz