Zasady organizowania zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowania stołówek i świetlic w szkołach gminy Łańcut

 W trakcie spotkania dyrektorów szkół z Wójtem Gminy Łańcut i Dyrektorem Centrum Oświaty wypracowano jednolite standardy funkcjonowania szkół działających na terenie gminy Łańcut.

Reklama
  • szkoły zapewnią opiekę w świetlicy w godzinach od 6:30 do 16:30
  • w klasach I – III odbywać się będą zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze w sposób określony przez Dyrektora szkoły (w zajęciach może uczestniczyć każdy uczeń klas I – III po wcześniejszym zadeklarowaniu się i wypełnieniu oświadczenia oraz deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych).
  • zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w grupach liczących od 1 do 12 uczniów.
  • stołówki szkolne będą funkcjonować i wydawać obiady w sposób ustalony przez Dyrektora szkoły

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach prosimy Rodziców o skontaktowanie się z dyrektorem szkoły.

Szkoły będą funkcjonować w oparciu o przepisy sanitarne i wytyczne GIS:  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

UG Łańcut

 

 

Post Author: Adam Kunysz