Nowa publikacja Powiatu Łańcuckiego

   27. maja to szczególna data dla samorządności w Polsce. To właśnie tego dnia, 30 lat temu odbyły się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe. Dzisiaj, na pamiątkę tamtego wydarzenia, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.Ustanawiając go, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa, słowami: “Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego”. Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

Reklama

   Minione 20 lat samorządności Powiatu Łańcuckiego zaowocowało wieloma inwestycjami i działaniami na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy samorządu Powiatu Łańcuckiego jest publikacja „Powiat Łańcucki  wczoraj i dziś”. Na ponad dwustu stronach zawarto historię oraz współczesność  powiatu, najważniejsze wydarzenia oraz inwestycje. Dzięki współpracy z wydawnictwem EDYTORIAL powstał album zawierający kompendium wiedzy o powiecie łańcuckim, ilustrowany archiwalnymi fotografiami.

   Zachęcamy do zapoznania się z wersją online wydawnictwa „Powiat Łańcucki wczoraj i dziś” dostępną pod linkiem https://www.powiatlancut.pl/turystyka/album-wczoraj-i-dzis/. Wersja papierowa dostępna będzie również we wszystkich bibliotekach na terenie powiatu łańcuckiego.

Powiat Łańcucki

 

Post Author: Adam Kunysz