V Jubileuszowy Plener Malarski Stowarzyszenia LX+

   Pomimo panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, Stowarzyszenie LX+, działające przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie wraz ze świetlicą MDK na Przedmieściu realizują projekt pt. „Artystą każdy być może”. To zadanie publiczne powstało w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, ogłoszonego i dofinansowanego przez burmistrza miasta  Rafała Kumka.

Reklama

   Od pięciu lat Stowarzyszenie organizuje plenery malarskie w Bieszczadach, które są  inspiracją twórczą dla ich uczestników. Inicjatorem tych przedsięwzięć, ich dobrym duchem jest zawsze ten sam prezes Stowarzyszenia – Krzysztof Piechowski, który jest też autorem i koordynatorem projektu.  Plenery malarskie organizowane przez Stowarzyszenie LX+ służą rozwijaniu wyobraźni twórczej oraz wymianie doświadczeń artystycznych Seniorów działających w Stowarzyszeniu. Mają też na celu uwiecznienie za pomoc ą rozmaitych technik inspiracji płynących z przyrody, zabytków i architektury bieszczadzkiej.

    Tegoroczne majowe spotkanie artystów  trwało trzy dni, miało miejsce w Średniej Wsi koło Polańczyka. Wzięło w nim udział 12 osób, po naborze z zachowaniem środków ostrożności i przeprowadzonym wywiadzie zdrowotnym.  Tradycyjnie plenerowi towarzyszył będzie  wernisaż prac, który odbędzie się w październiku w Świetlicy MDK na Przedmieściu, na który już teraz zapraszamy. Podczas pobytu w Bieszczadach uczestnicy pleneru odwiedzili pracownię lokalnego artysty Zdzisława Pękalskiego.

   W ramach projektu, który jest realizowany jest  od początku maja maja do końca października br, będą miały miejsce warsztaty tworzenia witraży dla dzieci i seniorów. Na warsztaty zapraszamy do Świetlicy MDK w Domu Strażaka na Przedmieściu, która wznawia działalność po 2,5-miesięcznej przerwie.

ZOFIA  FOŁTA

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz