Uroczystości pogrzebowe ks. ppłk Wojciecha Warchoły

   3. czerwca zmarł pochodzący z Łańcuta ks. ppłk w st. spoczynku Wojciech Warchoła emerytowany kapelan Ordynariatu Polowego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w piątek, 5. czerwca br.  w Kościele Parafialnym św. Stanisława-Biskupa.  Poprzedziła je eksporta i msza święta, której przewodniczył ks. biskup Józef Guzdek – ordynariusz polowy Wojska Polskiego.

Reklama

   Dzisiaj po mszy świętej o godz. 11.. trumna ze zwłokami księdza  spoczęła w rodzinnym grobowcu, na miejscowym Cmentarzu Komunalnym, gdzie pochowani są rodzice zmarłego. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyli: ks. bp Krzysztof Chudzio – biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej i ks. prałat Tadeusz Kocór – proboszcz Parafii św. Stanisława-Biskupa.

  Zmarłego kapłana żegnała  rodzina, duszpasterze, przedstawiciele wojska, przyjaciele i licznie zebrani mieszkańcy Łańcuta., gdzie przez ostatnich kilka lat posługiwał jako kapelan w miejscowym szpitalu i w łańcuckiej Farze. Szczególnie ciepło w imieniu własnym i wszystkich przyjaciół pożegnała księdza dr Jolanta Kluz-Zawadzka.

   Ks. ppłk SG w st. spocz. Wojciech Warchoła, urodzony 1953 r., został kapłanem u OO. Kamilianów, wyświęcony 27.10.1991 r.; w duszpasterstwie wojskowym od 1994 r.; od 1996 r. w duszpasterstwie Straży Granicznej. Pełnił m.in. funkcje: 1994 r. kapelan 106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach i wikariusz Parafii Wojskowej w Gliwicach. 1996 – kapelan CSK WAM w Warszawie; 1996-1998 – proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Ignacego Loyoli w Siemirowicach; 1998-2008 – proboszcz Parafii SG w Nowym Sączu i kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, od 2008-2013 – kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i kapelan 114. Wojskowego Szpitala w Przemyślu. Na emeryturze mieszkał w Łańcucie i pomagał w parafialnym duszpasterstwie Archidiecezji Przemyskiej (m.in. w szpitalu w Łańcucie). Zmarł 3 czerwca 2020 r. 

(A.K.)

Fot. Adam Kunysz

 

Post Author: Adam Kunysz