Ogłoszono Alarm Przeciwpowodziowy

W związku z trudną sytuacją hydrologiczną  oraz meteorologiczną na terenie powiatu łańcuckiego oraz przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wisłok, Zarządzeniem nr 20/2020 Starosty Łańcuckiego z dnia 23 czerwca br wprowadzono alarm przeciwpowodziowy dla powiatu łańcuckiego.

Zobowiązano  Burmistrza oraz Wójtów do: 

Reklama
  • podania informacji mieszkańcom o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego,
  • wprowadzenia całodobowych dyżurów w Gminnych Zespołach Zarządzania Kryzysowego, według decyzji Szefów Zespołów,
  • kontrolowania poziomu wód na rzekach i ciekach wodnych, stwarzających zagrożenie,
  • monitorowania sytuacji na zagrożonych terenach,
  • dokonania przeglądu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,
  • przystąpienia do realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią,
  • utrzymania sił i środków w gotowości do użycia,
  • przygotowania ludności i inwentarza do ewentualnej ewakuacji.

W związku z możliwym dalszym rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej oraz przestrzegania wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. 

Aktualny stan wód w powiecie łańcuckim wg. stacji pomiarowych można sprawdzić pod linkiem:

 https://monitoring.prospect.pl/app/wislok/lancut/lancut.php

Post Author: Adam Kunysz