Z Dziejów Dawnego Łańcuta – “Wzdłuż ulic i uliczek˝ cz. II – wykład Joanny Kluz

   W styczniu 2020 r. rozpoczęto realizację projektu pt. Z dziejów dawnego Łańcuta , obejmującego cykl otwartych wykładów, poświęconych historii miasta. Program prowadzony jest we współpracy czterech łańcuckich podmiotów tj. Urzędu Miasta Łańcuta, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Miejskiego Domu Kultury i TV Łańcut. Okolicznością, dla której podjęto się inicjatywy zaprezentowania mieszkańcom wybranych zagadnień z dziejów miasta, stał się jubileuszu 670-lecia Łańcuta, obchodzony w 2019 r.

Reklama

   W ramach podsumowania tej rocznicy, a przede wszystkim dla przypomnienia najważniejszych faktów i przybliżenia ducha dawnego Łańcuta, co miesiąc w MDK’u odbywają się wykłady, które prowadzi kierownik Działu Historii Miasta Muzeum Zamku w Łańcucie –  kustosz Joanna Kluz. Każdemu z wystąpień towarzyszy prezentacja, którą tworzą archiwalne materiały ilustrujące minione wydarzenia. Odbyte dotychczas trzy spotkania, kolejno poświęcone były okolicznościom powstania miasta, w tym jego pierwotnemu krajobrazowi i życiu codziennemu mieszkańców oraz kształtowaniu się miejscowych placów i ulic w tym dziejom usytuowanych przy nich budynków.

   Podczas ostatniego wykładu mogliśmy poznać m. in. historię ojca Józefa Woytechowskiego (czeskiego pochodzenia), który związany był z Łańcutem.
Tematem dalszych wykładów będzie m.in. rozwój przemysłowy Łańcuta, a także militarne znaczenie twierdzy Lubomirskich w dobie wojen prowadzonych na przełomie XVII i XVIII w.

 
MDK Łańcut
 

Post Author: Adam Kunysz