Można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Reklama

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl lub https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/%C5%82a%C5%84cucki
Przez telefon: 17 224 35 45

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

JAK SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PODCZAS STANU EPIDEMII?

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zostało zawieszone udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Łańcuckiego.

Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail).

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnym terminie, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ wraz z podpisanym oświadczeniem.
Można je wypełnić na gotowym formularzu albo sporządzić własnoręcznie wg wzoru.

Następnie zdjęcie lub skan ZAMÓWIENIA należy wysłać na adres e-mail: npp@powiatlancut.pl albo dostarczyć do urzędu inną dostępną drogą.

Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowych sytuacjach ZAMÓWIENIE można również przekazać USTNIE, pod numerem do telefonicznych zapisów na porady: 17 224 35 45 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00). Termin wizyty w punktach NPP w gminach: Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia może być ustalony także pod nr tel.: 730 312 959.

Gdzie znaleźć formularz ZAMÓWIENIA PORADY NA ODLEGŁOŚĆ?
https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/%C5%82a%C5%84cucki
http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/atach/1/39/15237/15844444447928332145e70b41cb4e18.pdf?fbclid=IwAR1ItY1uAOom3bY6WMYRX3yZl1KFrh7IBHBOyR9kCkxWvmppHIRl1QbuLW8

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz