Barbara i Antoni Superson – “Zasłużeni dla Powiatu Łańcuckiego”

Na XVIII posiedzeniu Rady Powiatu Łańcuckiego w dn. 9 lipca 2020 r., państwo Barbara i Antoni Supersonowie otrzymali pamiątkowy symbol Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego.

Reklama

Przez 20 lat państwo Supersonowie prowadzili Rodzinny Dom Dziecka im. ks. Jana Wojtowicza w Soninie, wychowując dzieci w miłości i szacunku oraz bardzo dobrze współpracując z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie i innymi powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, a także włączając się w wiele cennych inicjatyw na rzecz rodziny w lokalnym środowisku.

W imieniu obojga małżonków pamiątkowy symbol odebrała pani Barbara Superson.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz