Dofinansowanie na remont dom rodzinnego Szylarów z Markowej

   Towarzystwo Przyjaciół Markowej, które opiekuje się przeniesionym do markowskiego Skansenu ponad 180-letnim domem rodzinnym Szylarów, będącym podczas II wojny światowej schronieniem dla siedmioosobowej żydowskiej rodziny Weltz, otrzymało dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych na remont obiektu w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu województwa podkarpackiego. Oprócz kolejnej atrakcji etnograficznej Markowej, to też ważne uzupełnienie wystawy stałej Muzeum Polaków Ratujących Żydów/ Museum of Poles Saving Jews.

Reklama

MPRŻ

.

Post Author: Adam Kunysz