Przekazanie zapomogi emerytce KP PSP w Łańcucie poszkodowanej podczas powodzi w Tarnawce

 22 lipca br. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Bogusław Golenia w obecności Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego bryg. Marcina Filipa i Magdaleny Kot przekazał pomoc dla emerytowanej pracownicy KP PSP w Łańcucie  Marianny Piłat, która w dniu 26 czerwca br., w wyniku obfitych opadów straciła cały dorobek swojego życia.

Reklama

   Ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie przyznana została zapomoga pieniężna oraz pomoc rzeczowa.

   Po rozmowie z Panią Marianną ustalono najpilniejsze potrzeby w zakresie socjalno-bytowym, które są niezbędne do jej dalszego samodzielnego funkcjonowania.

  Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie zapewnił  Mariannę Piłat, że w miarę posiadanych możliwości otrzyma dalszą pomoc od obecnych oraz emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych łańcuckiej komendy.

   Osoby, które zainteresowane są pomocą pani Mariannie proszone są o kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Kwatermistrzowskim Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie.

Opracował: mł. bryg. Marcin FILIP

Post Author: Adam Kunysz