W Wysokiej powstanie Ośrodek Opieki Dziennej „Pogodny Senior”

Wczoraj, 3. bm. wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym Budomax, na realizację zadania „Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Wysoka na cele prowadzenia Ośrodka Opieki Dziennej”. To oznacza, że wykonawca przygotuje projekt i kompletną dokumentacją techniczną, a także zrealizuje roboty budowlane.
 
Zakres robót obejmie m.in. modernizację instalacji wod.-kan. gazowej, C.O, wentylacji, instalacji elektrycznej, montaż urządzeń sanitarnych oraz podstawowego wyposażenia łazienkowego – krzesło i uchwyty dla osób niepełnosprawnych, suszarki do rąk, dozowniki, mydła, lustra, kosze, montaż instalacji teletechnicznej, wymianę opraw oświetleniowych, częściowe zamurowania rozbiórki i poszerzenie otworów drzwiowych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie szpachlowania, uzupełnień tynku oraz malowanie ścian, wymianę posadzek na płytki ceramiczne w korytarzu i wykładzinę PVC w pomieszczeniach zajęć ruchowych. Prace obejmą także dostawę wyposażenia budynku.
 
Obiekt będzie dostosowany do wymogów i standardów użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W budynku, w którym będzie mieścić się Ośrodek Opieki Dziennej funkcjonuje już Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Centrum Oświaty.
Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca listopada tego roku. Koszt inwestycji wyniesie 429 tys. zł , z czego 222 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
– Dom Dziennego Pobytu Seniora w Wysokiej będzie pierwszą tego typu placówką prowadzoną przez gminę Łańcut. Udało nam się pozyskać środki na adaptację pomieszczeń oraz prowadzenie placówki. Kolejny dom dla seniorów powstanie w przyszłym roku w Kosinie, gdzie prace remontowe już trwają – mówi Jakub Czarnota, wójt gminy Łańcut.
 
UG Łańcut

Post Author: Adam Kunysz