Nowe inwestycje na drogach powiatu

   11. sierpnia br. .Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie zawarł umowę z Zakładem Komunalnym w Żołyni na wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej 1549R w Kraczkowej. Umowa przewiduje realizację zadania za kwotę ponad 480 tys. zł. Jest to kolejna z podpisanych w ostatnich dniach  umów na wykonanie inwestycji przy drogach powiatowych.

Reklama

   Rozpoczęła się już przebudowa dwóch dróg powiatowych nr 1275R i 1515R na terenie Gminy Białobrzegi. Inwestycja realizowana przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje wykonanie na odcinkach w/w dróg nowych chodników i nowej nawierzchni. Koszt wykonywanych robót zgodnie z umową podpisaną z firmą Strabag to kwota 4,29 mln zł.

    Firma Strabag wygrała również przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1542R Albigowa – Sonina w miejscowościach Wysoka i Sonina. Umowa zawarta w ostatnich dniach przewiduje kompleksową przebudowę drogi za kwotę 7,14 mln zł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 14. sierpnia br.

   Trwa proces wyłonienia wykonawców na kolejne inwestycje: wykonanie chodników przy drogach powiatowych nr 1515R i 1270R w Żołyni, chodnika przy drodze powiatowej nr 1520R w Dębinie oraz wykonanie bitumicznego pobocza i poszerzenia drogi 1275R w Dąbrówkach.

   dnocześnie przygotowywane są dokumentacje na nowe zadania, a Powiat Łańcucki złożył wnioski o dofinansowanie w ramach FDS na trzy nowe inwestycje do  realizacji w latach kolejnych.

ZDP w Łańcucie

Post Author: Adam Kunysz