19 sierpnia – Dzień Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego

 

   W Łańcucie znajdują się dwa cmentarze żydowskie. Stary cmentarz żydowski (ul. Stanisława Moniuszki) założony został w 2 ćwierci XVII w. na północny-wschód od centrum miasta oraz nowy cmentarz żydowski (ul. Romualda Traugutta). Ten został założony w 1860 r. na południe od centrum miasta, w pobliżu założonego już wcześniej (ok. 1800 r.) cmentarza chrześcijańskiego. Teren nowego cmentarza w czasie II wojny światowej był miejscem wielokrotnych zbiorowych egzekucji ludności żydowskiej.

Reklama

   Dziś w zaroślach porastających cmentarz można odnaleźć jedynie kilka nagrobków oraz ślady obramowań zniszczonych grobów. W tym miejscu wydzielono i ogrodzono część działki, na której postawiono po 1945 r. pomnik ku czci ofiar zagłady z napisem „Miejsce masowych straceń ofiar faszyzmu w latach 1941-1944”.

   W marcu br. Miasto Łańcut złożyło wniosek o przyznanie grantu na renowację cmentarza żydowskiego przy ul. Traugutta w Łańcucie. Głównym celem projektu pn. “Przywracając pamięć historii Żydów polskich – renowacja cmentarza żydowskiego przy ul. Traugutta w Łańcucie” było upamiętnienie miejsc historii poległych Żydów polskich poprzez renowację i konserwację pomnika ku czci ofiar zagłady obywateli miasta oraz odnowienie elementów infrastruktury towarzyszącej.

   W miesiącu lipcu i sierpniu wykonano prace konserwatorskie, remontowe oraz porządkowe polegające przede wszystkim na:
– konserwacji i renowacji pomnika oraz tablicy,
– remoncie muru oporowego,
– odnowie ogrodzenia cmentarza,
– uporządkowaniu zieleni (wycinka rozrosłej zieleni, nasadzenie nowej oraz zasianie trawnika),
– prace porządkowe terenu, tj. uprzątnięcie terenu oraz ułożenie nowej kostki na alejkach oraz symbolicznej gwieździe.

Miasto Łańcut

Post Author: Adam Kunysz