Odnowiony cmentarz żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej już otwarty

    21 sierpnia br. odbyła się w Łańcucie uroczystość otwarcia odnowionego cmentarza żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wzięli w niej udział m. in.: Andrij Deszczycia  – ambasador Ukrainy w RP, wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Marek Pęk – wicemarszałek Senatu RP, Jan Józef Kasprzyk  – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Anton Drobowycz – prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele  władz miasta i województwa, duchowni cerkwi grecko – katolickiej, prawosławnej i kościoła rzymsko – katolickiego. Uroczystość poprzedziło odegranie hymnów państwowych Ukrainy i Polski  oraz wspólna modlitwa. Złożone zostały wieńce i kwiaty pod tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy.

Reklama

   Od listopada 1918 roku do lipca 1921 roku ulokowane były w Łańcucie kolejno: obóz jeniecki a później Główna Ukraińska Stanica Wojskowa (skąd na front walki z Armią Czerwoną wyruszały ukraińskie oddziały wojskowe), zaś po rozejmie polsko – rosyjskim obóz internowania dla żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

   Po podpisaniu przez Józefa Piłsudskiego i Symona Petlurę układu sojuszniczego została tu sformowana 6 Dywizja Strzelców Siczowych, która między innymi uczestniczyła wraz z polskimi żołnierzami w obronie Zamościa przed natarciem konnej armii Siemiona Budionnego. Po zakończeniu kampanii 1920 roku i podpisaniu traktatu w Rydze, w Łańcucie internowano część oddziałów ukraińskich, także tych, które kontynuowały walkę z bolszewikami i na skutek ciężkich strat zmuszone były wycofać się do Polski.
W latach 1918 – 1921 w łańcuckim obozie przebywało w różnych okresach od 2 do 5 tysięcy wojskowych. Decyzją władz polskich obóz stał się także między innymi ośrodkiem pracy oświatowej dla żołnierzy. Przez kilka miesięcy działał tu Ukraiński Uniwersytet Narodowy.

   Na przełomie lat 1920-21 w obozie wybuchła epidemia tyfusu, na którą zmarło ponad pół tysiąca żołnierzy. Ich szczątki, pochowane początkowo w kilku miejscach, zebrano ostatecznie na kwaterze cmentarza miejskiego, gdzie spoczywają do dziś. Pierwszy obelisk „Wiernym synom Ukrainy”, zbudowany tu w 1921 roku, uległ w latach 50-ch XX wieku zniszczeniu. Ponownie został zrekonstruowany w 2012 roku.

   Na obecnym etapie uzupełniono krzyże na kwaterach wojskowych, ustawiono tablice z nazwiskami zmarłych a także ustawiono ścianę z tablicą poświęconą Symonowi Petlurze. Tym samym zrealizowano wszystkie prace, związane z nadaniem ostatecznego wyglądu cmentarzowi wojskowemu Armii URL. Ich zleceniodawcą i inwestorem była Ambasada Ukrainy w Polsce, którą w realizacji przedsięwzięcia wsparły Związek Ukraińców w Polsce oraz Urząd Miasta Łańcuta.

info: UM w Łańcucie

Fot. Adam Kunysz

Post Author: Adam Kunysz