Łańcuckie podstawówki otrzymają nowe laptopy

   Podpisana została kolejna umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup laptopów dla łańcuckich szkół podstawowych” w ramach konkursu grantowego ZDALNA SZKOŁA + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Reklama

   W ramach zadania miasto zakupiło 34 laptopy dla czterech łańcuckich szkół podstawowych, które zostaną przekazane dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

   Projekt ukierunkowany jest na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych zmusiło do prowadzenia zajęć edukacyjnych w sposób zdalny. Niestety wielu uczniów nie posiada, bądź posiada niewystarczającą ilość (w przypadku rodzin wielodzietnych) sprzętu IT. Zakup pozwoli uczniom realizować podstawy programowe bezpiecznie, w swoich domach. Po zakończeniu epidemii i powrocie uczniów sprzęt nadal będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych.

   Wartość zadania to prawie 74 858 zł

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

UM Łańcut

Post Author: Adam Kunysz