Wręczono akty powierzenia stanowiska dyrektorom szkół ponadpodstawowych

   Wczoraj, 24 sierpnia br. w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu Łańcuckiego dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie otrzymali z rąk wicestarosty łańcuckiego Barbary Pilawa-Kraus akty powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

   Dyrektorem I LO została Maria Buk-Kalinowska, natomiast dyrektorem ZST ponownie Marek Miezin.

Reklama

29 czerwca br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Do konkursu na stanowisko dyrektora I LO przystąpiło 3 kandydatów,  natomiast ZST – jeden kandydat. Przystępujący do konkursu przedstawili do oceny koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

   Komisja konkursowa, której skład stanowili przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Powiatu Łańcuckiego jako organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organizacji związkowych wyłoniła, a Zarząd Powiatu Łańcuckiego zatwierdził przeprowadzone konkursy. W wyniku postępowania konkursowego  Maria Buk-Kalinowska została dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie zaś  Marek Miezin ponownie dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz