Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE

 

   We wrześniu 2019 roku Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, znany w środowisku lokalnym jako „ Śruby” rozpoczął projekt pt.: „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE”. Projekt ten został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ i przewidziany na rok szkolny 2019/2020. Został on skierowany do uczniów klas drugich i trzecich technikum mechatronicznego i informatycznego.

Reklama

   Cele projektu dotyczyły m.in.: rozwijania umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego – branżowego, wzrostu kompetencji zawodowych oraz wzrostu motywacji do samodoskonalenia, stawania się dobrze wykwalifikowanym fachowcem w swojej dziedzinie. Poza tym dążono do zwiększenia szans na zatrudnienie absolwenta, który odbył staż zagraniczny i poznał nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w czeskich zakładach. Ważnym założeniem było także dążenie do podniesienia u uczniów świadomości i wrażliwości kulturowej oraz budowania postawy tolerancji.

   Po przeprowadzeniu rekrutacji, wyłoniono po dziesięciu uczniów z obu kierunków i dziesięciu rezerwowych. Po zrealizowaniu szeregu zajęć przygotowujących:  z j. angielskiego branżowego, pedagogicznych oraz kulturowych przyszedł czas na wyjazd do Czech.

   W marcu bieżącego roku dwudziestu uczniów uczestniczyło w mobilności, która powinna trwać od 02.03.do 27.03.2020. W wyniku wybuchu pandemii koronawirusa Rada Pedagogiczna zobowiązała dyrektora szkoły do przerwania stażu i dlatego już 11.03.2020 młodzież i opiekunowie powrócili do Łańcuta.

   Stażyści doskonalili swoje kompetencje zawodowe oraz umiejętności językowe w czeskich zakładach pod okiem opiekunów praktyk, wyznaczonych specjalnie do tego celu. Uczniowie profilu informatycznego realizowali staż w firmie Tramit s.r.o w Ostrawie, natomiast uczniowie profilu mechatronicznego mieli okazję trafić do Huty Trzynieckiej.

   W dniu 28.08.2020 w  odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące ten projekt. Mając na uwadze zachowanie norm bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, w szkole spotkali się Bogusław Blajer – dyrektor szkoły, Magdalena Styś-Litwin – wicedyrektor i koordynator projektu, nauczyciele zaangażowani w projekt, uczniowie-stażyści oraz z ramienia organu prowadzącego ZS 2 Barbara Pilawa- Kraus – wicestarosta łańcucki. W czasie tego spotkania wręczono uczestnikom mobilności certyfikaty Europass – Mobility, certfikaty, potwierdzające udział w stażu podpisane przez dyrektora szkoły oraz prezesa firmy partnerskiej Educare et Labora. Zgromadzeni goście zapoznani zostali również z broszurą informacyjną, którą opracowano po zakończonym stażu. W dalszej kolejności, skupiono się na przedstawieniu rezultatów stażu. Ostatnim punktem programu było podzielenie się stażystów swoimi wspomnieniami i relacjami ze stażu poprzez zaprezentowanie specjalnie na ten cel przygotowanej prezentacji.

Źródło: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

Post Author: Adam Kunysz