Poznawali ginące zawody

   Pod koniec wakacji harcerze z Hufca ZHP Łańcut uczestniczyli w warsztatach ginących zawodów. Młodzi ludzie mieli okazję poznania ciężkiej pracy na wsi i nabrania szacunku do żmudnych codziennych zajęć, które umożliwiały naszym przodkom zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
 
   Uczestnictwo młodych w takiej formie aktywności stwarza możliwości utożsamiania się z lokalną, żywą kulturą i powrotem do korzeni, z których wyrośli. Jest to też forma międzypokoleniowego dialogu pomiędzy pasjonatami prezentującymi zapominaną pracę na wsi, a młodym pokoleniem, dla którego dobre wspomnienia z dzieciństwa i młodości będą kształtować ich postawy w dorosłym życiu.
Muzeum-Zagroda w Markowej

Post Author: Adam Kunysz