Łańcucianie czytali “Balladynę”

   Już po raz siódmy Miasto Łańcut wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu promowanie czytelnictwa pn. Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą Narodowego Czytania została wybrana ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego. Organizatorami tegorocznej edycji w Łańcucie byli Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek, Miejska Biblioteka Publiczna  oraz Miejski Dom Kultury.

   Wspólne czytanie poprzedziła prelekcja  Anny Jęczalik-Jabłońskiej, która  przybliżyła sylwetkę Juliusza Słowackiego oraz genezę,,Balladyny”, a rozpoczął je burmistrz  Rafał Kumek z żoną Moniką i synem Oskarem oraz radni  wraz z pracownikami Urzędu Miasta.

Reklama

   Wśród czytających znaleźli się m.in.: poeci z Koła Lirycznego Wena, obecni i emerytowani pracownicy MDK, aktorzy z Grupy Teatralnej działającej przy Kościele Farnym, członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej,  przedstawiciele Stowarzyszenia Zakonu Rycerzy Boju Dnia Ostatniego oraz mieszkańcy Łańcuta.

   Imprezę prowadził Adam Opałka – wiceprzewodniczący Rady Miasta Łańcuta, kierownik artystyczny Miejskiego Domu Kultury.

MAŁGORZATA SOŃSKA, DANUTA  RYCEK

Fot. EDWARD  SOŃSKI

Post Author: Adam Kunysz