Za nami I Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych i Obrzędowych „Ritual”

Centrum Kultury Gminy Łańcut – Ośrodek Kultury w  Wysokiej byli organizatorami I Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych i Obrzędowych „Ritual”. Piękna impreza odbyła się 5 września 2020 r. przy Ośrodku Kultury w Wysokiej w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2020. Głównym celem przedsięwzięcia była ochrona przed zanikaniem i popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, a także dokumentacja prezentowanych widowisk. Dzięki tego typu przeglądom możliwe jest przypominanie dawnych obyczajów regionalnych, a także wyłonienie najlepszych zespołów ludowych i obrzędowych, tu w województwie podkarpackim.

Reklama

Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone Koła Gospodyń, OSP, Kluby Seniora. Członkami zespołów są także osoby z różnych grup wiekowych. W ramach realizacji projektu we wszystkich szkołach z terenu  gminy Łańcut zostały przeprowadzone zajęcia rękodzielnicze. W związku z sytuacją epidemiologiczną warsztaty zostały nagrane i rozpropagowane wśród uczniów poprzez dziennik elektroniczny. Zadanie miało na celu inspirowanie do poszukiwania i zachowania dawnych obyczajów regionalnych.

Głównym założeniem dla zespołów biorących udział w przeglądzie było zaprezentowanie dawnych regionalnych obrzędów ludowych. Wydarzenie było okazją, aby porozmawiać o dawnych obyczajach poszczególnych regionów Podkarpacia, a także pochylić się nad osobami zasłużonymi dla polskiej etnografii, tj. m. in. Franciszek Kotula. W przerwach  między poszczególnymi widowiskami można było obejrzeć film mówiący o jego twórczości.

W koncercie finałowym wystąpił znany i  ceniony w Polsce oraz za granicą zespół wykonujący  muzykę ludową i etno – folk  „Transkapela”, który ma za sobą długą historię i kilka wydań płytowych.

W przeglądzie wzięły udział zespoły :

– Zespół regionalny Wesele Krzemienieckie z Krzemienicy

– Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy

– Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy

– Zespół Ludowy „Sonina” z Soniny

– Zespół Obrzędowy „Tkacze” z Wysokiej.

Jury w składzie: Maria Kula – przewodnicząca, Michał Rydzik – członek, Anna Kluz – członek, przyznało nagrody poszczególnym zespołom:

I miejsce – Zespół „Jamniczanki” z Jamnicy

II miejsce – Zespół Obrzędowy „Futomianie” z Futomy

III miejsce – Zespół Ludowy „Sonina” z Soniny

wyróżnienie – Zespół regionalny Wesele Krzemienieckie z Krzemienicy

wyróżnienie – Zespół Obrzędowy „Tkacze” z Wysokiej.

Jury podkreśliło celowość tego typu imprez i wyraziło uznanie dla organizatorów. Ma również nadzieję na kontynuację przeglądu w przyszłym roku.

Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy oraz w przygotowanie projektu.

 

RENATA  HADŁAW

Fot.BERNADETA  BRÓŻ

Post Author: Adam Kunysz