Reprezentacja Powiatu Łańcuckiego na Dożynkach Wojewódzkich w Zawadzie

W minioną niedzielę 13 września  br. w Zawadzie koło Dębicy odbyły się XX Dożynki Województwa Podkarpackiego połączone z setną rocznicą koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Boskiej w Zawadzie.

Reklama

Powiat łańcucki reprezentowała grupa wieńcowa z Husowa w gminie Markowa, której przewodniczył członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego Jan Kilian.

Uroczysta Msza święta, która jest integralną częścią każdego Święta Plonów została odprawiona pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Seniora Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz duchowieństwa.

Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz grup wieńcowych przed ołtarzem i błogosławieństwo wieńców. 

W uroczystościach w Zawadzie udział wzięło kilka tysięcy osób, wśród nich byli także mieszkańcy Małopolski, którzy z racji bliskości geograficznej pielgrzymują do łaskami słynącego Obrazu Matki Boskiej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Katedralny z Tarnowa.

Więcej: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7773-wojewodzkie-swieto-plonow-w-zawadzie

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz