Realizacja Projektu Badawczo -Rozwojowego w Centrum Medycznym w Łańcucie

Wczoraj, 18.września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu Badawczo – Rozwojowego w Centrum Medycznym w Łańcucie. Projekt ma na celu opracowanie systemu informatycznego. Nowa technologia dedykowana będzie zmniejszaniu ryzyka zakażenia COVID-19 i prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 wśród pracodawców.

Reklama

W kwietniu Centrum Medyczne w Łańcucie jako Szpital jednoimienny na Podkarpaciu przygotowywało wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prowadzenie Prac Badawczo -Rozwojowych w przedsięwzięciu dotyczącym walki z koronawirusem. Został on oceniony pozytywnie i był jednym z 5 projektów wybranych do dofinansowania w konkursie (zajął 4 miejsce na liście rankingowej w skali kraju).

Umowa została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, po otrzymaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyznanie środków dla Centrum Medycznego w Łańcucie. Zgodnie z regulaminem projektu, realizacja tego przedsięwzięcia nie będzie trwała dłużej niż rok. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2021 roku.

Propozycja prac badawczych i rozwojowych ma na celu opracowanie systemu informatycznego. Nowa technologia dedykowana będzie zmniejszaniu ryzyka zakażenia COVID-19 i prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 wśród pracodawców. Przedsięwzięcie rozpoczęte zostało pod koniec lipca. Podjęto już pierwsze aktywności w zakresie Badań i Rozwoju.

Inicjatywa ta zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez podkarpacki szpital zakaźny przy współpracy z kadrą naukową. Do projektu zaangażowali się naukowcy z podkarpackich uczelni wyższych: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno -Ekonomicznej w Jarosławiu.

Zespół naukowców wspólnie z pracownikami szpitala bada ryzyko zakażenia koronawirusem i jego wpływ na rynek pracy.Celem ich zaangażowania jest podjęcie takich działań, aby nie wykluczać z rynku pracy tych, którzy zostali dotknięci koronawirusem, a tym samym nie stwarzać im trudności adaptacyjnych w miejscu pracy. Opracowany produkt IT ma wspomagać proces diagnostyki, rozpoznania oraz podjęcia racjonalnych decyzji nt. zakresu przyjętych obostrzeń w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się Covid-19.

Naukowcy pracują nad rozwiązaniem telemedycznym, z zakresu sztucznej inteligencji i programowania. Wynikiem prowadzonego procesu badawczo -rozwojowego ma być opracowanie systemu IT, który będzie służył poszerzaniu wiedzy na temat zakażeń SARS-CoV-2, poprzez stworzenie odpowiedniego narzędzia informatycznego diagnozującego stopień ryzyka zakażenia, według poziomów: niski, średni, wysoki. Narzędzie ma służyć również do zbierania danych o przebiegu choroby i danych epidemiologicznych. Duże zbiory informacji staną się podstawą dla uczenia maszynowego i zasilą algorytmy wpierające podejmowanie decyzji.

Wersja testowa1.0 będzie gotowa w grudniu.

Informacja prasowa: Ewa Mackiewicz

Fot.  Julia Kułak – TV Łańcut

Post Author: Adam Kunysz