Warsztaty z prawnikiem dla uczniów

    Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizuje na terenie Powiatu Łańcuckiego warsztaty prawne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym oraz zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania.

    Warsztatom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom, nie tylko poznanie przepisów prawa, ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji.

Reklama

    Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak, aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć jest organizacja konkursu z wiedzy prawnej z nagrodami dla laureatów (opaski sportowe) oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników. Konkurs odbędzie się w październiku na terenie Powiatu.

   Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

   Projekt realizowany jest we wrześniu i październiku 2020 r. przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Łańcuckiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Łańcuckiego.

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz